logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Absolvent 2018

Výběr témat, pravidelné konzultace s vedoucím učitelem nad sběrem a tříděním informací, tištěná absolventská práce, prezentace a veřejná obhajoba před komisí učitelů, spolužáky a rodiči jsou obsahem projektu Absolvent, který má škola ve svém vzdělávacím programu již 14. rokem.
I v tomto školním roce se deváťáci snažili o předvedení všech získaných kompetencí, které jim byly v průběhu jejich vzdělávání vštěpovány tak, aby svou povinnou školní docházku úspěšně zakončili.
V dalších dvou dnech prezentovali žáci 5. tříd svá portfolia před rodiči, spolužáky a učiteli. Jde o slavnostní ukončení vzdělávání na 1. stupni s názvem Absolventík, kdy se všichni pochlubí svými úspěchy v jednotlivých předmětech a svých zálibách.
Mezi tradiční akce na naší škole patří loučení loučení deváťáků se školou. Letos si připravili program, který zahrnoval taneční, pěvecké i divadelní prvky. Na konci představení se žáci rozloučili písní a promítáním fotografií ze školních let.
 
Mgr. Jaroslav Novák