logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Testování

Během měsíce května žáci 5. a 9. ročníku ověřovali své znalosti v testech ČŠI. Řešili úkoly z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka - anglického nebo německého. Páťáci ještě zjišťovali své studijní předpoklady a deváťáci jaký mají společenskovědní přehled. Škola tedy může vyhodnotit úroveň vzdělávání na prvním i druhém stupni.
Letošní testování rozšířili někteří osmáci, kteří si vyzkoušeli testy SCIO - Trénink na přijímací zkoušky. Zjišťovali tak své znalosti v českém jazyce, matematice a obecné studijní předpoklady.
Mgr. Věra Hubrová