logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Šesťáci ve Znojmě

Druhý listopad byl dnem, kdy se šesťáci vydali do Znojma navštívit Jihomoravské muzeum, aby se zúčastnili edukačního programu s názvem Pravěká keramika. Program probíhal v Minoritském klášteře ve stálé expozici Pravěcí zemědělci.
Jeho obsahem bylo seznámit žáky s významem a využitím pravěké keramiky v tehdejším životě lidí, následovala diskuze nad pojmy pravěk, druhy keramiky, proměny keramiky od nejstarších dob až po současnost. Poté žáci vyhledávali v expozici jednotlivé nádoby a seřazovali je chronologicky do časové osy. Dále hledali rozdíly mezi dvěma pravěkými soškami znázorňujícími ženu – Hedvikou a Věstonickou venuší.
Nakonec pomocí obrázkových kartiček poskládali proces výroby keramiky a vymodelovali si z plastelíny misku stejným způsobem, jako to dělali lidé v pravěku.
Po návštěvě muzea následovala prohlídka Okresního archivu Znojmo. Žáci se dozvěděli, že archiv uchovává důležité a cenné písemnosti, mezi které patří například listiny, knihy, kroniky, mapy, plány, smlouvy, pohlednice a různé jiné záznamy. Všem těmto písemnostem se říká archiválie a místu, kde jsou uloženy, depozitář. Kdybychom všechny archiválie ze znojemského archivu poskládali vedle sebe, jejich délka by dosahovala 4,3 km.
Žáci navštívili také badatelnu neboli studovnu, kde se mohou vzdělávat, seznámili se s prací archiváře a bylo jim prozrazeno, že nejstarší archiválie znojemského archivu pochází z roku 1281. Nakonec si prohlédli různé kroniky, mezi nimiž byla i kronika obce Hodonice nebo kroniky Základní školy Tasovice.
Mgr. Kamila Reischlová