logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Celoškolní projekt - JÁ, TY, MY, ONI

Letošní školní rok je na počátku spojený s rokem 2018. Rokem, který pro naši Českou republiku přestavuje stoleté výročí samostatnosti. Rokem, v němž se občané státu mohou aktivně zapojit do řízení našeho státu – mohou volit zástupce do obecních zastupitelstev. I proto je celoškolní projekt Já, ty, my, oni v letošním školním roce zaměřený na oblast výchovy demokratického občana.
První část projektu nazvaná Vím, co smím proběhla 31. října na prvním i druhém stupni.