logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Školní parlament

Činnost školního parlamentu byla zahájena v měsíci říjnu. Na úvodních schůzkách si všichni zvolení zástupci připravovali svůj volební program pro volbu premiéra.
V přímé volbě, která proběhla ve středu 31. října v rámci 1. části celoškolního projektu, pak žáci 4. – 9. ročníku volili premiéra školního parlamentu. Pod dohledem volební komise každý zúčastněný žák vybral svého kandidáta a upravený hlasovací lístek vhodil do volební urny.
Po sečtení všech hlasů se premiérem školního parlamentu stal Radim Ivanovič z 9. A (121 hlasů), zástupcem premiéra pak David Provazník z 5. B (61 hlasů).
Složení školního parlamentu:
4. A  Daniel Henych, Aleš Krupička
4. B  Natálie Fialová, Sára Horová
5. A  Milan Hrůza, Barbora Jeřábková
5. B  David Provazník, Radka Šafaříková
6. A  Dominika Groisová, Marek Svoboda
6. B  Lukáš Jungr, Jan Konečný
7. A  Tereza Pospíchalová, Gabriela Vítková
7. B  Iveta Vašinová, Marie Votavová
8. A  Romana Kadnárová, Lucie Oujezdská
8. B  Jan Mlejnek, Pavel Stodůlka
9. A  Radim Ivanovič, Adam Griebaum
9. B  Petr Jelének, Radovan Viktorín
 
Mgr. Jana Fajkusová